terapia chorych onkologicznie

Wejdź na drogi zdrowienia

 

„Nadzieja daje siłę bycia radosnym w rozpaczliwych okolicznościach”

                                                                                      Gilbert Keith Chesterton
 

Jeśli w związku ze swoją chorobą odczuwasz lęk, depresję, silne cierpienie emocjonalne - 
Jeżeli chcesz, wywołać w sobie ducha walki, wzbudzić nadzieję, nauczyć się skutecznych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji -
Jeśli pragniesz otwarcie komunikować się z bliskimi i otoczeniem -

                – wejdź razem z nami na drogi prowadzące do zdrowienia.
                                                       Wspomóż proces swojego leczenia.
 

Proponujemy terapię indywidualną lub grupową, która obejmuje:
 • wsparcie psychologiczne,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie.
 • naukę opanowywania negatywnych reakcji: stresu, złości,
  lęku, stanów depresyjnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • trening komunikacji i asertywności,
 • naukę kierowania uczuciami,
 • planowanie aktywności, kierowanie stylem życia,
 • wyznaczanie celów
 • relaksację i wizualizację.

W procesie terapeutycznym stymulujemy układ immunologiczny, wykorzystując jeden z najważniejszych czynników zdrowia i choroby, jakim jest naturalna obrona organizmu.

 

To, czy wybierzecie Państwo indywidualną czy grupową formę terapii, zależy od Państwa. Obie formy są prowadzone według założeń nurtu poznawczo-behawioralnego (więcej na jego temat poniżej), a dokładnie - według programu Simontona (zapraszamy na stronę www.simonton.pl). Najważniejsze, że na obu tworzymy wspólnie atmosferę oczekiwania na wyzdrowienie.

Terapia indywidualna może być prowadzona w naszym Centrum lub w domu pacjenta (przybiera wówczas formę terapii środowiskowej). Jest nastawiona na pracę nad konkretnymi problemami danej osoby.

Terapia grupowa, połączona z warsztatami terapeutycznymi, pozwala rozwiązać problemy dotyczące większości chorych. Dużą zaletą tej formy terapii jest możliwość spotkania innych ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji i otwarcia na ich doświadczenia.
Warsztaty są prowadzone zgodnie z zasadą „pomocnika terapii”, zakładającą wzajemne wsparcie, uczenie się i wymianę pomiędzy uczestnikami. W ten sposób każdy może się przekonać, że pomagając sobie, pomaga także innym. 

Dzięki uczestnictwu w naszej terapii macie Państwo wielkie szanse opanować cierpienie emocjonalne, nauczyć się, jak żyć z chorobą, podnieść jakość swojego życia, nabrać sił i optymizmu.
Pragniemy pomóc Ci odszukać Twoją drogę do zdrowienia.

 

Zajęcia dla osób chorych onkologicznie prowadzimy zgodnie z programem Simontona, stworzonym spcjalnie z myślą o problemach pacjentów onkologicznych. Opiera się on na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego. 
Psychoterapia w systemie poznawczo – behawioralnym oparta jest na weryfikowanej naukowo wiedzy na temat psychicznego funkcjonowania człowieka. Główne złożenie nurtu dotyczy związku, jaki występuje pomiędzy myślami (poznaniem), emocjami, a zachowaniem (behawior), i w tym kontekście dokonywana jest identyfikacja i modyfikacja problemu pacjenta. Wskazuje się, że  sposób myślenia na temat swój, na temat innych ludzi oraz świata,zasadniczo wpływa na nastrój i na  zachowanie człowieka. Kluczowe znaczenie odgrywa własna interpretacja życiowych zdarzeń.

W trakcie aktywnej pracy psychoterapeutycznej, uwaga pacjenta i terapeuty skupia się na trudnościach występujących „tu i teraz”. Razem zmierzają oni do tego, by zmienić sposób myślenia i funkcjonowania pacjenta na taki, który wyeliminuje cierpienie psychiczne oraz poprawi jakość jego życia.
Terapia ma na celu odnalezienie i wzmocnienie zasobów pacjenta, aby zastąpił on nieskuteczne sposoby radzenia sobie z problemami - bardziej skutecznymi. Wykorzystuje się w tym celu specjalnie opracowane, praktyczne techniki pozwalające pacjentowi pozytywnie  wpływać na swój  nastrój i funkcjonowanie.

Na początku wspólnej pracy ustala się cele terapii, czas jej trwania (zależny od natężenia problemu) oraz plan leczenia. Rezultaty utrzymują się długo, dzięki zmianie niekorzystnych przekonań pacjenta oraz nabyciu przez niego praktycznych umiejętności, zapewniających  wszechstronny rozwój.

Terapia poznawczo – behawioralna ma zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia grupowa, małżeńska oraz rodzinna.